Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

konkurs na wynajem w okresie maj - wrzesień

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52

ogłasza konkurs na wynajem w okresie maj - wrzesień  powierzchni i pomieszczenia

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52

Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. Z 2010r. Nr 113,poz.759 z póź. zm.)

 

Głównym kryterium wyboru Najemcy jest łączna kwota zaproponowanego czynszu za wynajem powierzchni użytkowej i pomieszczenia w jednym roku kalendarzowym.

 

Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz nieczystości oraz za utrzymanie czystości w miejscu konsumpcyjnym.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. o godzinie 12:00 w Kompleksie Basenów Termalnych Mszczonowie ul. Warszawska 52.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach  należy złożyć (dostarczyć) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 r. do godziny 11:00 w sekretariacie OSiR w Mszczonowie ul. Warszawska 52. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

Warunki dotyczące złożenia oferty oraz udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie wynajmu, z którym oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.

 

W ciągu 10 dni od daty otrzymania informacji od Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnego najwyższego miesięcznego zaoferowanego czynszu oraz do podpisania umowy. Nie wypełnienie tego obowiązku skutkuje nie podpisaniem umowy najmu.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Ogłaszający nie dopuszcza składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych powierzchni użytkowych.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Sekretariat Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52 tel. 46/857-87-81 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 14:00.

 

Ogłoszenie, regulamin wynajmu, formularz ofertowy oraz istotne postanowienia umowy najmu należy pobrać ze stron internetowych:

www.termy-mszczonow.eu

www.weekendztermami.eu

www.bip.osir.mszczonow.pl

www.osir.mszczonow.pl

 

Załączniki

Nr 1 – regulamin wynajmu

Nr 2 – formularz ofertowy

Nr 3 – wzór umowy

 • autor informacji: Michał Szymański
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: Dorota Owczarek
  data publikacji: 2015-03-04 14:02
 • zmodyfikował: Dorota Owczarek
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-26 14:09

Załączniki

 • autor informacji: Michał Szymański
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Dorota Owczarek
 • autor informacji: Michał Szymański
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Dorota Owczarek
 • autor informacji: Michał Szymański
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Dorota Owczarek
 • autor informacji: Michał Szymański
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: Dorota Owczarek
  data publikacji: 2015-03-04 13:54
 • zmodyfikował: Dorota Owczarek
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-26 14:10

Adres

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

NIP 838-16-36-821

REGON 016070873
 

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon: 46 857 87 81

Fax: 46 857 87 81 wew. 15

E-mail:

termy@termy-mszczonow.eu

osir@mszczonow.pl

 

Godziny

Godziny urzędowania

Sekretariat

Pn. - Pt.: 8:00 - 15:00

Kompleks Basenów Termalnych

Pn. - Nd.: 8:30 - 22:00

Hala Sportowa

Pn. - Pt.: 16:00 - 22:00

So. - Nd.: 10:00 - 22:00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.