Szybkie linki

Treść strony

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 1/  ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2/  udostępnienia informacji nie opublikowanych w BIP na wniosek,
 3/  wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.

    Na wniosek udostępniania jest informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

    Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w  terminie 14 dni od dnia  złożenia wniosku z zastrzeżeniem niżej omówionych zasad. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja będzie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie i w sposób zgodny z wnioskiem, chyba, że środki techniczne którymi dysponuje  urząd to uniemożliwiają. W takim przypadku wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i o formie w jakiej ta informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli w terminie 14 dni od takiego powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Udostępnienie informacji na wniosek powodujące poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku  pobierana będzie opłata  w wysokości określonej Przez Burmistrza Miasta w Zarządzeniu Nr 2/04 z dnia 6 stycznia 2004 r.W takich przypadkach wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji  zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.  

              Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

  • opublikował: Ernest Pol
    data publikacji: 2015-06-29 13:17
  • zmodyfikował: Ernest Pol
    ostatnia modyfikacja: 2015-06-29 13:19

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Adres

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

NIP 838-16-36-821

REGON 016070873
 

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon: 46 857 87 81

Fax: 46 857 87 81 wew. 15

E-mail:

termy@termy-mszczonow.eu

osir@mszczonow.pl

 

Godziny

Godziny urzędowania

Sekretariat

Pn. - Pt.: 8:00 - 15:00

Kompleks Basenów Termalnych

Pn. - Nd.: 8:30 - 22:00

Hala Sportowa

Pn. - Pt.: 16:00 - 22:00

So. - Nd.: 10:00 - 22:00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.