Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.osir.mszczonow.pl

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie oraz opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku oraz spójnym i kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej dla obiektu Termy Mszczonów

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie działający z ramienia Gminy Mszczonów, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie oraz opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku oraz spójnym i kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej dla obiektu Termy Mszczonów.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2018r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 52, 96-320 Mszczonów. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej dopiskiem „ Nr sprawy: MK.071.10.2018”

2. Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą elektroniczną na adres: termy@termy-mszczonow.eu. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać „ Nr sprawy: MK.071.10.2018”.

 

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego:

www.termy-mszczonow.eu

www.weekendztermami.eu

www.bip.osir.mszczonow.pl

www.osir.mszczonow.pl

 

Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 179822500-7 Usługi projektów graficznych, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Kryteria oceny ofert: Cena 50%, Jakość 50%

Termin składania ofert: 3 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00                                                                                                                         

 

Pobierz:

Zapytanie ofertowe 

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

Formularz ofertowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Wzór umowy – zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Wykaz wykonanych usług – zał. nr 4 do zapytania ofertowego

Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia – zał. nr 5 do zapytania ofertowego

Metryka

 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2018-03-19 09:56
 • zmodyfikował: Bożena Adamiec
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 09:59

Metryka

 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2018-03-19 10:01

Metryka

 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2018-03-19 10:02

Metryka

 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2018-03-19 10:03

Metryka

 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2018-03-19 10:04

Metryka

 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2018-03-19 10:04

Metryka

 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2018-03-19 10:04

Informacja o wynikach zapytania

Metryka

 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2018-04-13 12:55
 • zmodyfikował: Bożena Adamiec
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-13 12:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11393
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-19 08:02:08