Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Konkurs na wynajem pomieszczenia

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 ogłasza konkurs na wynajem w okresie październik – marzec

pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52

Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. Z 2010r. Nr 113,poz.759 z póź. zm.)

Głównym kryterium wyboru Najemcy jest łączna kwota zaproponowanego czynszu za wynajem pomieszczenia w jednym roku kalendarzowym.

Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: energię elektryczną, wodę i ścieki.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 w Kompleksie Basenów Termalnych Mszczonowie ul. Warszawska 52.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach  należy złożyć (dostarczyć) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2019 r. do godziny 11:00 w sekretariacie OSiR w Mszczonowie ul. Warszawska 52. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania oferty.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

Warunki dotyczące złożenia oferty oraz udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie wynajmu, z którym oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.

W ciągu 10 dni od daty otrzymania informacji od Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnego najwyższego miesięcznego zaoferowanego czynszu oraz do podpisania umowy. Nie wypełnienie tego obowiązku skutkuje nie podpisaniem umowy najmu.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Sekretariat Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52 tel. 46/857-87-81 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 14:00.

Ogłoszenie, regulamin wynajmu, formularz ofertowy oraz istotne postanowienia umowy najmu należy pobrać ze stron internetowych:

www.bip.osir.mszczonow.pl

 

 

Załączniki

Nr 1 – regulamin wynajmu

Nr 2 – formularz ofertowy

Nr 3 – wzór umowy

Metryka

  • opublikował: Bożena Adamiec
    data publikacji: 2019-12-04 11:42

Metryka

  • opublikował: Bożena Adamiec
    data publikacji: 2019-12-04 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7254
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-04 11:44

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

NIP 838-16-36-821

REGON 016070873
 

Dane kontaktowe

Telefon: 46 857 87 81

Fax: 46 857 87 81 wew. 15

E-mail:

termy@termy-mszczonow.eu

osir@mszczonow.pl

 

Godziny urzędowania

Sekretariat

Pn. - Pt.: 8:00 - 15:00

Kompleks Basenów Termalnych

Pn. - Nd.: 8:30 - 22:00

Hala Sportowa

Pn. - Pt.: 16:00 - 22:00

So. - Nd.: 10:00 - 22:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 114886
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-09 11:38

Stopka strony