Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.osir.mszczonow.pl

Treść strony

Konkurs na wynajem pomieszczeń

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52

ogłasza

konkurs na wynajem w okresie maj – wrzesień (wersja podstawowa)

październik – marzec (wersja opcjonalna)

pomieszczenia  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52

Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. Z 2019r. poz.2019 z póź. zm.)

Głównym kryterium wyboru Najemcy jest łączna kwota zaproponowanego czynszu za wynajem pomieszczenia w jednym roku kalendarzowym.

Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: energię elektryczną, wodę i ścieki.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r. o godzinie 12:00 w Kompleksie Basenów Termalnych Mszczonowie ul. Warszawska 52.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach  należy złożyć (dostarczyć) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 11:00 w sekretariacie OSiR w Mszczonowie ul. Warszawska 52. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania oferty.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Warunki dotyczące złożenia oferty oraz udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie wynajmu, z którym oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.

W ciągu 10 dni od daty otrzymania informacji od Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnego najwyższego miesięcznego zaoferowanego czynszu oraz do podpisania umowy. Nie wypełnienie tego obowiązku skutkuje nie podpisaniem umowy najmu.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Sekretariat Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52 tel. 46/857-87-81 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 14:00.

Ogłoszenie, regulamin wynajmu, formularz ofertowy oraz istotne postanowienia umowy najmu należy pobrać ze stron internetowych:

www.bip.osir.mszczonow.pl 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR Michał Szymański
  data wytworzenia: 2022-01-24
 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2022-01-24 11:38
 • zmodyfikował: Bożena Adamiec
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-24 11:45

Metryka

 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2022-01-24 11:39

Informacja o wyborze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR Michał Szymański
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2022-02-21 13:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor OSiR Michał Szymański
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Bożena Adamiec
  data publikacji: 2022-02-21 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15434
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-21 13:55:23